Na demo verziji portala Geografskog informacionog sistema (GIS) Podgorica objavljeni su lični podaci građana koji uključuju jedinstveni matični broj (JMBG) kao i informacije o kreditnim zaduženjim

BIRN Crna Gora Newsletter

The subscription service is currently unavailable. Please check again later.