Impressum

Naziv pravnog lica: Balkanska Istraživačka mreža - Crna Gora 

Skraćeni naziv: BIRN Crna Gora

 

Naziv i format medija: Portal birn.me (elektronska publikacija) 

 

Tip medija: Neprofitni medij

 

Adresa: Petra Dedića 26, 81000 Podgorica, Crna Gora

 

Izvršni direktor: Vuk Maraš (vuk.maras@birn.eu.com)

 

Glavni i odgovorni urednik: Samir Kajošević (samir.kajosevic@birn.eu.com)

 

Novinar: Ivan Ivanović (ivan.ivanovic@birnnetwork.org

 

Programska menadžerka: Jelena Mitrović (jelena.mitrovic@birnnetwork.org

 

Finansijska menadžerka: Maja Aleksić (maja.aleksic@birnnetwork.org) 

 

Vlasnička struktura: Bez vlasnika, nevladino udruženje 

 

Osnivači nevladinog udruženja BIRN Crna Gora: Dušica Tomović, Dušica Štilić, Marija Ristić.

 

Osnivači nevladinog udruženja i izvršni direktor udruženja su bez direktnog ili indirektnog vlasništva u bilo kojim drugim medijima u zemlji ili inostranstvu.

Obrazac vlasničke strukture/povezanih lica: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iv15wcP9G0pEGH30rtB-rYFx03zL7cO2/edit?usp=sharing&ouid=110567288695766954059&rtpof=true&sd=true

 

E-mail redakcije: birn.montenegro@birnnetwork.org 

 

Telefon redakcije: +382 68 885861