Video nadzor dozvoljen, ali bez prepoznavanja lica

Video nadzor dozvoljen, ali bez prepoznavanja lica

Kamera za video nadzor u Podgorici. Foto: BIRN/Samir Kajošević
Kamera za video nadzor u Podgorici. Foto: BIRN/Samir Kajošević
15.06.2024

Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka (AZLP) dozvolio je MUP-u sprovođenje  video nadzora javnih površina, ali bez primjene softverskog rješenja za prepoznavanje lica.

Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka (AZLP) donio je novo rješenje kojim se Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) omogućava da vrši video nadzor javnih površina, ali bez primjene softverskog rješenja za prepoznavanje lica.

Odlukom je djelimično usvojen zahtjev MUP-a koji je tražio da se obustavi i odloži izvršenje prvobitnog rješenja Agencije, a kojim se čitav sistem video nadzora o Podgorici, Baru i Budvi morao staviti van funkcije.

Agencija je odbila zahtjev MUP-a u dijelu koji se odnosi na video nadzor kamerama koje imaju instalirano softversko rješenje za prepoznavanje lica.

BIRN je 15. maja objavio istraživanje koje je pokazalo da je u okviru sistema video nadzora MUP nabavio softver za prepoznavanje lica Better Tomorrow koji proizvodi izraelska kompanija AnyVision.

Softver je nabavljen u okviru projekta sistema video nadzora javnih površina, a kamere, čija je namjena prepoznavanje lica, postavljene su na lokacijama u Podgorici, Baru i Budvi.

Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka (AZLP)  23. maja zahtjevao je od MUP-a da stavi van funkcije kompletan sistem video nadzora javnih površina jer su kamere povezane na softver za prepoznavanje lica.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović je 28. maja zatražio da Agencije da odloži izvršenje rješenja iskazujući zabrinutost za nacionalnu bezbjednost.

Na današnjoj sjednici Vijeća za nacionalnu bezbijednost konstatovalo je da sistem za nadzor funkcioniše na osnovu prethodno date saglasnosti AZLP i preporučilo da se nastavi sa "konstantnim unapređenjem sistema nadzora, poštujući načelo balansa između zaštite ljudskih prava i značaja po nacionalnu bezbjednost".

Vlada Crne Gore usvojila je juče informaciju ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića o mogućim štetnim posljedicama eventualnog gašenja sistema video nadzora na javnim površinama sa negativnim implikacijama po nacionalnu bezbjednost.

U novom rješenju AZLP navodi se da je MUP 30. maja dostavio izjavu, koju je Agencija tražila još  16. februara. Agencija je nadzor pokrenula nakon pitanja BIRN-a.

"U predmetnom aktu se navodi da dio sistema za prepoznavanje lica odnosno softverskog rješenja na kojem je povezano pet kamera uključuje biometrijsko prepoznavanje lica koje se fokusira na detekciju i mjerenje proporcije lica", navodi se.

 

Off